Konferencja otwierająca dla projektów parasolowych

Rzeszów, 13-14 marzec 2014r.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, informuje, że Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza wszystkich beneficjentów trzeciego naboru wniosków z Programu Współpracy Transgranicznej  Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 do udziału w Konferencji otwierającej dla projektów parasolowych. Spotkanie odbędzie się w dniach 13 – 14 marca b.r. w Rzeszowie w hotelu Hilton Garden Inn.

Przedmiotem konferencji będą zasady realizacji projektów, w szczególności dotyczące kwalifikowalności kosztów, raportowania i komunikacji zewnętrznej.

 

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA DLA PROJEKTÓW PARASOLOWYCH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013

 

RZESZÓW, HOTEL HILTON GARDEN INN 

 

Program konferencji

13 marzec 2014
9.30  – 10.00 Powitanie, rejestracja
10.00 – 10.15 Cele spotkania
10.15 – 10.30 Informacje ogólne 
10.30 – 11.15 Wymagania dotyczące kwalifikowalności kosztów
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.15 Zamówienia publiczne i zasada narodowości
12.15 – 13.00 Raportowanie i zmiany w projekcie
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17:00 Indywidualne konsultacje projektów 
18.30

Kolacja

 

14 marzec 2014
9.30  – 10.00

Wymagania dotyczące wdrażania projektów na Ukrainie i Białorusi

10.00 – 11.00

Przejrzystość, informacja i komunikacja

11.00 – 12.00

Dotychczasowe doświadczenie i zalecenia

  Wnioski oraz zakończenie spotkania