Konferencja Otwierająca mikroprojekt 1

Kowel 16-17.05.2014

W dniach 16.05.2014r. – 17.05.2014r. w Mieście Kowel na Ukrainie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie realizacji Mikroprojektu „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” i miało postać konferencji otwierającej projekt. Była to zarazem 2-dniowa wizyta studyjna 13 przedstawicieli miasta Łęczna w Kowlu.

W konferencji inauguracyjnej wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych Łęcznej i Kowla, Centrum Kultury w Łęcznej, Wydziału Kultury Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, instytucje, organizacje społeczne i osoby upowszechniające kulturę i sztukę.

Konferencja odbyła się według wspólnie przygotowanego i uzgodnionego programu. Uczestnicy w ciągu 2 dni przedstawili charakterystykę realizowanego przez siebie Mikroprojektu oraz wzięli udział w dyskusji pod hasłem „Nasza wspólna kultura i tradycja”, podczas której występowali z prezentacjami i nawzajem wymienili doświadczenia dotyczące szeroko pojętej sfery kultury i życia kulturalnego w swoich miastach. Delegacja z Łęcznej odwiedziła kowelskie instytucje i placówki kultury oraz gościła na odbywającym się w dniu 17.05.2014r. Festiwalu „Miasto Tańczące”. Przeprowadzono także debatę pn. „Wspólne inicjatywy rozwojowe – debata na temat przyszłej współpracy miast partnerskich Łęcznej i Kowla”. W trakcie dyskusji na ten temat przedstawiciele lokalnego samorządu Łęcznej i Kowla dokonali analizy możliwości pozyskania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020. Przedstawiciele miast partnerskich Łęcznej i Kowla zadeklarowali wolę dalszego pogłębiania i umacniania dotychczasowej partnerskiej współpracy oraz jej rozwoju według najlepszych standardów, w silnie zaangażowanym charakterze oraz z dużym potencjałem i motywacją do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Partnerzy uzgodnili włączenie we wspólne działania i przedsięwzięcia Miasto Pińsk z Białorusi, które jest partnerskim miastem Kowla. W konferencji otwierającej projekt udział wzięło 25 osób: 13 przedstawicieli miasta Łęczna i 12 osób reprezentujących Miasto Kowel.