Festiwal Transgraniczny II ,,Tęcza kulturowych tradycji i sztuki pogranicza ukraińsko-polskiego"

27-28.09.2014r.

W dniach 27-28 września 50-osobowa grupa z Gminy Ruda-Huta wzięła udział w Festiwalu Transgarnicznym (Etap II) w Ukrainie pn. "Tęcza kulturalnych tradycji i sztuk ukraińsko-polskiej granicy".

Festiwal odbył się w ramach Mikroprojektu „Tożsamość kulturowa społeczności lokalnych granicy ukraińsko – polskiej” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug.

W trakcie II Etapu Festiwalu mieszkańcy Gminy Hirka Polonka mogli obejrzeć występ zespołu ludowego BOKORYNA z Żalina oraz spektakl pn. ,,Słowa" w wykonaniu młodzieży z Teatru OKO działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie-Hucie. Czas umiliły nam również występy ukraińskich zespołów tanecznych, wokalnych i instrumentalnych.

Festiwal był doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w sferze kultury pomiędzy Partnerami realizującymi Mikroprojekt.