Festiwal 2 Kultur

Kowel, 23- 24. 08. 2014r.

W dniach 23-24.08.2014 r. w ramach Mikroprojektu pt. „Łęczna i Kowel – transgraniczne miasta dwóch tradycji i kultur” została zorganizowana w mieście Kowel na Ukrainie 2-dniowa kulturalna impreza plenerowa pn. „Festiwal 2 Kultur” z udziałem artystów i twórców z Kowla i Łęcznej.

W „Festiwalu 2 Kultur” wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych Kowla i Łęcznej, Wykonawczego Komitetu Kowelskiej Miejskiej Rady Obwodu Wołyńskiego, Centrum Kultury w Łęcznej, instytucje i organizacje społeczne upowszechniające kulturę i sztukę, formacje muzyczne, taneczne, malarze, plastycy i fotograficy, artyści ludowi i twórcy z terenu Kowla i Łęcznej, mieszkańcy Miasta Kowel, Gminy Łęczna i regionu przygranicznego.

2-dniowa kulturalna impreza plenerowa odbyła się według wspólnie przygotowanego i uzgodnionego programu.

Jednostkami odpowiedzialnymi za wspólne przygotowanie, zorganizowanie i uczestnictwo w Festiwalu 2 Kultur w Kowlu są partnerzy Mikroprojektu: Miasto Kowel (Wykonawczy Komitet Kowelskiej Miejskiej Rady) i Centrum Kultury w Łęcznej.

W ramach programu imprezy przeprowadzono: wystawę malarstwa, pokazy rękodzieła artystów ludowych, koncerty muzyczne, pokazy taneczne oraz prezentację kulinarną tradycyjnych regionalnych potraw kuchni krajów z miast partnerskich. Twórcy, instytucje i organizacje społeczne upowszechniające kulturę i sztukę wymienili swoje artystyczne doświadczenia. Artyści z obu miast zaprezentowali swoją twórczość i mieli możliwość jej konfrontacji w odniesieniu do działań artystycznych sąsiadów z partnerskiego miasta.

Udział w 2-dniowym „Festiwalu 2 Kultur w Kowlu” wzięło 35 przedstawicieli Gminy Łęczna (artyści i przedstawiciele władz samorządowych gminy i instytucji kultury), którym podczas pobytu towarzyszyła, w charakterze opiekunów, 5-osobowa delegacja miasta Kowel. Liczba ukraińskich uczestników to ok. 750 osób, a były to: dzieci i młodzież (w wieku od 3 do 18 lat), uczestniczące w prezentacjach wokalnych (ok. 600 osób), młodzież i dorośli członkowie lokalnych zespołów muzycznych (ok. 120 osób), artyści lokalni (ok. 30 osób). Impreza cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród uczestników i odbiorców ukraińskich – mieszkańców Miasta Kowel, w tym artystów i ludzi kultury i sztuki. Zdecydowało to o faktycznej ilości uczestników, którzy aktywnie wzięli udział w występach na scenie „Festiwalu 2 Kultur w Kowlu” i osób biorących udział jako widzowie i odbiorcy. 

Zaproszenie

Centrum Kultury w Łęcznej zaprasza na „Festiwal 2 Kultur”- 2 dniową imprezę kulturalną, która odbędzie się w Kowlu na Ukrainie w dniach 23-24 sierpnia 2014 r.

Festiwal 2 Kultur w Kowlu będzie kolejnym nowym wspólnym wydarzeniem kulturalnym, które zainicjuje organizowanie kolejnych wspólnych inicjatyw społeczności lokalnej Łęcznej i Kowla w dziedzinie kultury i wspólnych tradycji.

Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję uczestniczyć w zorganizowanych wystawach, pokazach rękodzieła artystów ludowych, koncertach, prezentacjach kulinarnych oraz degustacjach regionalnych potraw z Polski i Ukrainy.