Festiwal „Dożynki”

Wojsławice, 31.08.2014r.

DELEGACJA Z BIAŁORUSI GOŚĆMI SPECJALNYMI FESTIWALU „DOŻYNKI” W WOJSŁAWICACH – 31.08.2014 r.

31.08.2014 r. odbył się festiwal „Dożynki”, organizowany w ramach mikroprojektu 9 pn. „Odrodzenie i zachowanie tradycji ludowych poprzez organizację lokalnych festiwali i obrzędów na terenie Związku Transgranicznego Euroregionu Bug” w ramach Projektu Parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Wójt gminy, p. Jacek Semeniuk oraz partner projektu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, podczas tego wydarzenia gościli delegację z Białorusi – pracowników i współpracowników Brzeskiego Związku Agro – Gospodarczego z dyrektorem instytucji, p. Nikolajem Kazakiem. Goście specjalni zwiedzili najważniejsze zabytki Wojsławic oraz ratusz, a następnie uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu pomnika „Ludowe Nuty” na placu Domu Kultury. Po mszy św. w kościele parafialnym, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w przemarszu korowodu na plac targowy, gdzie wysłuchali uroczystego przemówienia wójta gminy, podczas którego zostali serdecznie powitani. W podziękowaniu za ciepłe przyjęcie, p. Nikolaj Kazak również publicznie okazał wdzięczność za możliwość uczestnictwa w tak pięknych obchodach „Dożynek”. Zwieńczeniem wizyty była uroczysta kolacja w gospodarstwie agroturystycznym u p. Urszuli Tustanowskiej w Starym Majdanie, k. Wojsławic, w której wzięły udział osoby związane z Wojsławicami, miłośnicy gminy oraz inni zaproszeni goście.


 


Zaproszenie

31 sierpnia 2014 roku serdecznie zapraszamy do Wojsławic na festiwal „Dożynki” organizowany przez Wójta Gminy Wojsławice, podczas którego gośćmi specjalnymi będą nasi sąsiedzi z Białorusi. Ich udział organizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w ramach Projektu Parasolowego nr IPBU.03.02.00-06-828/12 pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”, dofinansowanego w ramach programu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, którego celem jest wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych Związku Transgranicznego Euroregionu Bug w zakresie podtrzymywania wspólnych tradycji kulturowych. W programie imprezy znajdą się występy lokalnych zespołów ludowych, wystawy regionalnych przedstawicieli sztuki i kulinariów, jak również wiele innych atrakcji, które pozwolą na poznanie naszego dziedzictwa kulturowego.