Rezultaty projektu

  • Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych w miastach Chełm i Łuck na podstawie przeprowadzonych badań i analiz,
  • Wymiana doświadczeń z udziałem partnerów, uczestników projektu, ekspertów i środowisk B+R
  • Opracowanie 5 ekspertyz z kluczowych dziedzin gospodarki komunalnej,
  • Wzrost wiedzy i wymiana doświadczeń uczestników projektu,
  • Portal internetowy, będący źródłem wiedzy specjalistycznej i wymiany dobrych praktyk,
  • Wzrost satysfakcji i podniesienie poziomu obsługi klienta w mieście Chełmie poprzez utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańca – projekt pilotażowy
  • Stworzenie Transgranicznego Centrum Gospodarki Miejskiej w Łucku

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"