Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. (PUM)

W 99% własność miejska, 1 % udziałów w spółce należy do pracowników. Zatrudnia 100 pracowników. Do zadań spółki należy zarządzanie (administrowanie) miejskim zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych, a także prowadzenie bieżących remontów tych lokali. Posiada własną grupę remontową.

Zasób mieszkaniowy miasta liczy ponad 1700 różnej wielkości lokali mieszkalnych.

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"