Przedsiębiorstwo Komunalne "Parki i ogrody Łucka"

Podstawowymi obszarami działalności przedsiębiorstwa komunalnego "Parki i ogrody Łucka" są:

  • prace nad stworzeniem nowych terenów zielonych i ich odbudowy krajobrazowej, uporządkowanie terenów parków i ogrodów;
  • użytkowanie i utrzymanie w dobrym stanie sanitarnym parków rekreacyjnych, ogrodów i terenów należących do miasta;
  • usługi w zakresie usuwania drzew;
  • świadczenie usług w zakresie koszenia trawników;
  • usługi wycinania samosiewu;
  • usługi w zakresie kształtowania żywopłotów;
  • formowanie i sanitarne przycinanie korony drzew;
  • usługi wykonywane za pomocą pojazdów i maszyn przedsiębiorstwa;
  • utrzymanie techniczne i opracowanie parków rozrywki i innych atrakcji.

 Przedsiębiorstwo Komunalne "Parki i ogrody  Lucka"

43020
Łuck  ul. Riwnenska 119
zelenegosp.lutsk@gmail.com
telefon +380332 25-02-92

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"