Przedsiębiorstwo Komunalne "Łuckwodokanal"

Przedsiębiorstwo Komunalne"Łuckwodokanal"http://vd.lutsk.ua/ świadczy następujące usługi:

  • centralne dostarczane i odprowadzenie wody dla mieszkańców, przedsiębiorstw przemysłowych i innych organizacji zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi taryfami
  • pracy dyspozytorskiej służby awaryjnej
  • przeprowadzenie analiz wody pitnej i ścieków
  • montaż i kalibracja wodomierzy
  • wydawanie warunków technicznych
  • opracowanie dokumentacji projektowej (PDD)

Dostarczane wody w Łucku odbywa się z 52 studni artezyjskich, których głębokość wynosi od 80 do 170 m. Średnie dzienne wydobywanie wody w 2014 roku wynosiło 48,2 tys. m3.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne "Łuckwodokanal"

http://vd.lutsk.ua/
43010
Łuck, ul. Dubniwska 26
info@vd.lutsk.ua
dyspozytor +380332 25-55-55

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"