Przedsiębiorstwo Komunalne "Łuckie Przedsiębiorstwo Elektrotechnicznej Łuckswitło"

Przedsiębiorstwo Komunalne Łuckie Przedsiębiorstwo elektrotechniczne "Łuckswitlo" zapewnia:

  • obsługa sieci oświetlenia ulicznego w Łucku, montaż, odbudowa i budowa linii oświetleniowych;
  • obsługa sygnalizacji świetlnej, ich montaż, przebudowa i budowa;
  • obsługa oświetlenia środków reklamowych na podstawie zawartych umów.

Przedsiębiorstwo dysponuje 9421 punktami świetlnymi. Długość linii oświetlenia zewnętrznego - 372,7 km. Dostawa energii elektrycznej wytwarzanej z 123 stacji. Średnia liczba godzin oświetlenia ulicznego 2750 godziny. 

Przedsiębiorstwo Komunalne "Łuckie Przedsiębiorstwo Elektrotechnicznej Łuckswitło"

43021
Łuck, ul. Iwana Franki 14a
lutsksvitlo@gmail.com
dyspozytor +380332 24-71-94

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"