Państwowe Przedsiębiorstwo Komunalne "Łuckteplo"

Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa komunalnego "Łuckteplo" http://www.teplo-dkp.lutsk.ua/ jest produkcja, transport, dostawa energii cieplnej i zaopatrzenie w energię cieplną gospodarstw domowych, instytucji budżetowych i innych odbiorców Łucka oraz produkcja i dostarczanie ciepłej wody mieszkańcom miasta.

Firma świadczy następujące usługi dla mieszkańców:

• centralne ogrzewanie – 54 360 odbiorców;

• w tym ze źródeł zdecentralizowanych – 650 odbiorców;

• centralne dostarczane ciepłej wody – 41 990 odbiorców;

Łączna długość sieci ciepłowniczych i parowych wynosi 132,23 km. Dostawa energii cieplnej do odbiorców jest zapewniana przez 63 kotłowni, które działają na paliwa gazowe. Całkowita moc kotłowni wynosi 488,533 Gcal/h. W procesie produkcji uczestniczą 63 kotłowni i 52 elektrociepłowni.

 

Państwowe Przedsiębiorstwo Komunalne "Łuckteplo"

http://www.teplo-dkp.lutsk.ua/
43005
Łuck, ul. Gułaka-Artemowskiego 20
teplo@mail.lutsk.ua
dyspozytor +380332 72-72-90

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"