Miejski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. (MPWiTM)

100% własność miasta. Zatrudnia 18 pracowników. Do zadań spółki należy budowa i eksploatacja Miejskiego Parku Wodnego przy ul.Lubelskiej w Chełmie oraz urządzanie i utrzymanie  targowisk miejskich, a także pobieranie dziennej opłaty targowej.

Miejski Park Wodny, to inwestycja z pogranicza kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji. Jej orientacyjny koszt to 33 mln PLN, a planowane ukończenie i oddanie do eksploatacji, to jesień 2016 roku.

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"