Konferencja inaugurująca projekt

W czwartek, 29 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Hotelu Duet w Chełmie odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego". Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miast partnerskich i spółek miejskich Chełma i Łucka, a także zaproszeni eksperci.

Konferencję prowadziła Pani Magdalena Fotek-Kułak, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, które pełni rolę Partnera wiodącego (Lidera) projektu.

Po przedstawieniu założonych celów i zaplanowanych działań w projekcie przez panią Galinę Grabarczuk, Dyrektor Stowarzyszenia, głos zabrali eksperci: Zenon Kiczka, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie i Włodzimierz Styk, Wiceprezes EuroCompass Sp. z o. o. w Lublinie. Prelegenci w swoich wystąpieniach podjęli tematy zarządzania sektorem usług komunalnych opierając się na doświadczeniach krajów UE w świetle Nowej Polityki Regionalnej UE 2014-20120 (Zenon Kiczka) oraz wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii w gospodarce komunalnej (dr inż. Włodzimierz Styk).

Po przerwie pan Aleksandr Mazurczak, Zastępca dyrektora Związku Miast Ukrainy omówił reformę gospodarki komunalnej Ukrainy w świetle procesów integracji z UE, a wiceprezydenci obu miast partnerskich: Józef Górny - Zastępca Prezydenta Miasta Chełm i Taras Jakowlew, Zastępca Mera Miasta Łuck przybliżyli zebranym sposób organizacji i funkcjonowania gospodarki komunalnej swoich miast.

Projekt „Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego” uzyskał dofinansowanie z Programu Współpracy Transgraniczej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w ramach Dzialania 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej.

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"