Chełmske Linie Autobusowe Sp. z o.o. (CLA)

100% własność miasta. Zatrudnia ponad  100 pracowników. Do zadań spółki należy realizacja zadań operatora miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Chełma. Dzięki przepisom UE, implementowanym na grunt prawa krajowego, spółka uzyskała przymiot tzw. “podmiotu wewnętrznego”, realizującego przewozy pasażerskie autobusami wyłącznie na terenie miasta, na zasadzie wyłączności. Dzięki temu może uzyskiwać z budżetu miasta dopłaty do nieekwiwalentnych przewozów. Spółka posiada 36 autobusów; wszystkie niskopodłogowe. Komunikacja miejska na terenie Chełma jest dotowana, bo ustalone przez Radę Miasta ceny biletów (normalny 2,2 a ulgowy 1,1 zł) nie pokrywają całości kosztów jej funkcjonowania. Rocznie spółka przewozi około 3,5 mln pasażerów, a jej autobusy przejeżdżają około 1,5 mln kilometrów.

Miasto Chełm posiada “Strategię rozwoju komunikacji zbiorowej”, która przewiduje wymianę taboru na nowy, organizację dwóch głównych korytarzy komunikacyjnych; “Staromiejskiego” i “Słonecznego”, budowę centrum zarządzania komunikacją, budowę elementów informacji przystankowej oraz bilet elektroniczny lub kartę miejską.

Władze miasta złożyły akces do krajowego programu niskoemisyjnej komunikacji miejskiej. To daje szansę na uzyskanie środków UE na zakup do 2020 roku dla CLA 35 nowych “niskoemisyjnych” autobusów miejskich, budowę zaplecza warsztatowego oraz realizację niektórych elementów strategii rozwoju komunikacji miejskiej.

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"