Łuckie wyspecjalizowane przedsiębiorstwo obsługi komunalnej mieszkańców

Łuckie wyspecjalizowane przedsiębiorstwo obsługi komunalnej mieszkańców świadczy usługi pogrzebowe i związane z nimi prace i usługi:

  • utrzymanie cmentarzy i zabytków dziedzictwa historycznego i kulturowego. 
  • sprzedaż towarów o przeznaczeniu pogrzebowym
  • pochówku osób samotnych;
  • całodobowy dyżur katafałku na terenie miasta Łucka.

Łuckie wyspecjalizowane przedsiębiorstwo obsługi komunalnej mieszkańców

43020
Łuck, ul. Riwnenska 52
lspeckom@gmail.com
składanie zleceń +380332 25-50-35

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"