Łucki SKAP "Łuckspetskomuntrans"

Łuckie specjalne przedsiębiorstwo komunalne transportu miejskiego "Łuckspetskomuntrans" zajmuje się zbieraniem i usuwaniem odpadów stałych w Łucku. Ponadto przedsiębiorstwo wykonuje prace w zakresie likwidacji  nielegalnych składowisk odpadów, odpompowywania płynnych odpadów komunalnych, utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, zimowego sprzątania dróg, sanitarnego czyszczenia ulic i montażu znaków drogowych. Dziennie w mieście powstaje 1,5 tys. m3 odpadów czyli ponad 500 tys. m3 rocznie.  Miasto posiada pojemniki typu "Euro" w 90%.  Do usuwania odpadów stałych są używane 24 śmieciarki, do usuwania odpadów płynnych - 4 pojazdy specjalne. 

Łucki SKAP "Łuckspeckomuntrans"
43010
Łuck, ul.Dubniwska 64
lskap@mail.ru
dyspozytor +380332 24-54-48

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"