Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 13 czerwca 2016 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 10:30

W dniach 3-4 czerwca w Woli Uhruskiej odbyło się IX Sympozjum Transgraniczne, polsko-ukraińskie spotkanie organizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie oraz wójta gminy Wola Uhruska pod honorowym patronatem starosty włodawskiego.

W miniony czwartek (2 czerwca 2016 roku) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się prezentacja projektów semestralnych studentów II roku Stosunków międzynarodowych. Część projektów dotyczyła działalności  prowadzonej w ramach Euroregionu Bug m.in. Dni Dobrosąsiedztwa oraz tradycyjnej imprezy noworocznej "Koniki", która w postaci transgranicznej została zorganizowa w Dawidgródku na Białorusi w ramach jednego z mikroprojektów realizowanego przez nas w latach 2014-2015 Projektu Parasolowego pt. "Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug".
Studentom gratulujemy ciekawych prezentacji, dziękujemy za zainteresowanie działalnością naszego Stowarzyszenia i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

7.JPG6.JPG1.JPG8.JPG2.JPG5.JPG4.JPG3.JPG

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 13 czerwca 2016 r. XIX Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 10.00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Z radością informujemy, że Gmina Chełm odpowiedziała na nasz apel o pomoc materialną dla Domu Polskiego w Bielcach (Mołdawia), przekazując paczki z przyborami szkolnymi dla dzieci, które uczestniczą w organizowanych tam zajęciach.

Nasi partnerzy