kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W ramach projektu Międzynarodowej Pomocy Technicznej "Efektywne wykorzystanie energii: rozwiązujemy problemy wspólnie", ukierunkowanego na wzmocnienie partnerstwa między samorządami lokalnymi i obywatelami w zakresie skutecznego wykorzystania energii w rolniczych regionach Białorusi, w dniach 9-13 lipca br. odbyła się wizyta informacyjna w Polsce. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

W niedzielę 24 czerwca 2012 roku tradycyjnie po dwóch stronach granicy polsko-ukraińskiej, w gminie Mircze i w rejonie Iwanicze na Ukrainie odbyły się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Kryłów-Krecziv. Tegoroczne dni dobrosąsiedztwa jako impreza towarzysząca Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej, nawiązywały do EURO 2012 dodatkowymi elementami programu, w którym znalazły się mecze polskich i ukraińskich samorządowców w Kryłowie i drużyn młodzieżowych w Kreczivie, a także pokazy sztuczek i trików piłkarskich. Patronat nad meczem objęła minister sportu Joanna Mucha.

W dniach 20-21 czerwca 2012 w Tomaszowce na Białorusi delegacja Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug uczestniczyła w seminarium zorganizowanym przez Brzeskie Transgranicznej Centrum Informacyjne pt.: „Strategia wspólnych działań w programach i projektach współpracy transgranicznej oraz rozwój pozytywnego wizerunku Związku Transgranicznego Euroregion Bug”.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele sekretariatów Euroregionu Bug z Polski, Ukrainy i Białorusi, przedstawiciele władz, mediów, izb gospodarczych i organizacji społecznych z obszarów przygranicznych.

W dniu 18 czerwca 2012 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 13:30.

Obradom przewodniczył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan Henryk Makarewicz.

demo stopka PL

W czerwcu 2012 roku Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug rozpoczęło realizację projektu pt.: „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego” w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012” Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”.

Projekt jest programem edukacyjnym skierowanym do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych obwodu lwowskiego Ukrainy, służącym przekazaniu najlepszych polskich doświadczeń rozwoju lokalnego i regionalnego oraz nowoczesnego zarządzania administracją publiczną. Podstawą projektu jest wsparcie lokalnych partnerstw administracji publicznej, sektora pozarządowego oraz społeczeństw lokalnych. Jednym z głównych celów projektu jest również wsparcie samorządów miast i wsi obwodu lwowskiego, co przyczyni się do ich wzmocnienia i zwiększenia przejrzystości współpracy administracji publicznej ze społeczeństwem i wsparcia budowy systemu demokratycznego Ukrainy.

Nasi partnerzy