kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

swiss c

W dniach 22-24 listopada b.r. miała miejsce wizyta partnerska przedstawicieli Regio Basiliensis w ramach wspólnie realizowanego projektu pt. "Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug". W ramach wizyty w Polsce szwajcarscy partnerzy mieli okazję spotkać się m. in. z Członkami Stowarzyszenia i Sekretariatem Euroregionu Bug strony ukraińskiej.

demo stopka PL

W dniach 8 – 12 października 2012 w pięciu miejscowościach Obwodu Lwowskiego (Stryj, Jaworów, Kamenko-Buśka, Brody i Sambir) odbyła się II tura warsztatów i konsultacji w ramach projektu: „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”. Pierwszy cykl miał miejsce w sierpniu br. i obejmował spotkania z beneficjentami w miejscowościach: Mikołajów, Staryj Sambir, Mostiska, Lwów, Sokal.

W dniach 6-7 września 2012 roku w ośrodku wypoczynkowym "Jezioro Białe" w rejonie brzeskim na Białorusi odbyło się Międzynarodowe Forum Partnerstwa w ramach projektu Pomocy Technicznej "Promocja Rozwoju Regionalnego w ramach Euroregionu Bug". Celem spotkania było rozpowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie współpracy transgranicznej, służących rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych na poziomie lokalnym.

demo stopka PL

W ramach projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego” w dniach 4-8 września dwunastu przedstawicieli samorządów i organizacji z obwodu lwowskiego wzięło udział w wizycie szkoleniowej w województwie lubelskim. Było to kolejne działanie projektu realizowanego od czerwca br. przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

 

W dniach 26-28 sierpnia 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug  uczestniczyli w spotkaniu partnerskim w Euroregionie Basiliensis w Szwajcarii. Wizyta odbyła się w związku z realizacją projektu "Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug" finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na spotkaniu zostały omówione kolejne działania, które będą realizowane wspólnie przez oba euroregiony. W ramach projektu planowane są wyjazdy studyjne połączone z organizacją seminariów tematycznych na terenie Polski i Szwajcarii, wydanie publikacji zawierającej doświadczenia z terenów Euroregionu Basiliensis, impreza promująca produkty turystyczne Lubelszczyzny w Szwajcarii, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz konferencja podsumowująca projekt.

Nasi partnerzy