kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zaprasza przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z partnerami z Białorusi do udziału w Forum Międzynarodowym Partnerów, które dniach 6-7 września 2012 roku zorganizuje w rejonie brzeskim Białoruski Sekretariat Związku Transgranicznego Euroregion Bug.

Celem forum jest informowanie zainteresowanych stron o możliwościach finansowania współpracy polsko – białorusko – ukraińskiej na obszarze Związku Transgranicznego Euroregion Bug, omówienie i prezentacja pomysłów i propozycji wspólnych projektów oraz podpisanie listów intencyjnych oraz umów o współpracy. 

W ramach projektu Międzynarodowej Pomocy Technicznej "Efektywne wykorzystanie energii: rozwiązujemy problemy wspólnie", ukierunkowanego na wzmocnienie partnerstwa między samorządami lokalnymi i obywatelami w zakresie skutecznego wykorzystania energii w rolniczych regionach Białorusi, w dniach 9-13 lipca br. odbyła się wizyta informacyjna w Polsce. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

W niedzielę 24 czerwca 2012 roku tradycyjnie po dwóch stronach granicy polsko-ukraińskiej, w gminie Mircze i w rejonie Iwanicze na Ukrainie odbyły się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Kryłów-Krecziv. Tegoroczne dni dobrosąsiedztwa jako impreza towarzysząca Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej, nawiązywały do EURO 2012 dodatkowymi elementami programu, w którym znalazły się mecze polskich i ukraińskich samorządowców w Kryłowie i drużyn młodzieżowych w Kreczivie, a także pokazy sztuczek i trików piłkarskich. Patronat nad meczem objęła minister sportu Joanna Mucha.

W dniach 20-21 czerwca 2012 w Tomaszowce na Białorusi delegacja Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug uczestniczyła w seminarium zorganizowanym przez Brzeskie Transgranicznej Centrum Informacyjne pt.: „Strategia wspólnych działań w programach i projektach współpracy transgranicznej oraz rozwój pozytywnego wizerunku Związku Transgranicznego Euroregion Bug”.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele sekretariatów Euroregionu Bug z Polski, Ukrainy i Białorusi, przedstawiciele władz, mediów, izb gospodarczych i organizacji społecznych z obszarów przygranicznych.

W dniu 18 czerwca 2012 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 13:30.

Obradom przewodniczył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Pan Henryk Makarewicz.

Nasi partnerzy