kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

demo stopka PL

W ramach projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego” w dniach 4-8 września dwunastu przedstawicieli samorządów i organizacji z obwodu lwowskiego wzięło udział w wizycie szkoleniowej w województwie lubelskim. Było to kolejne działanie projektu realizowanego od czerwca br. przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

 

W dniach 26-28 sierpnia 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug  uczestniczyli w spotkaniu partnerskim w Euroregionie Basiliensis w Szwajcarii. Wizyta odbyła się w związku z realizacją projektu "Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug" finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na spotkaniu zostały omówione kolejne działania, które będą realizowane wspólnie przez oba euroregiony. W ramach projektu planowane są wyjazdy studyjne połączone z organizacją seminariów tematycznych na terenie Polski i Szwajcarii, wydanie publikacji zawierającej doświadczenia z terenów Euroregionu Basiliensis, impreza promująca produkty turystyczne Lubelszczyzny w Szwajcarii, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz konferencja podsumowująca projekt.

demo stopka PL

W minionym tygodniu w obwodzie lwowskim na Ukrainie odbyły się warsztaty dla przedstawicieli lwowskich samorządów i organizacji pozarządowych. Warsztaty były jednym z działań projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zaprasza przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z partnerami z Białorusi do udziału w Forum Międzynarodowym Partnerów, które dniach 6-7 września 2012 roku zorganizuje w rejonie brzeskim Białoruski Sekretariat Związku Transgranicznego Euroregion Bug.

Celem forum jest informowanie zainteresowanych stron o możliwościach finansowania współpracy polsko – białorusko – ukraińskiej na obszarze Związku Transgranicznego Euroregion Bug, omówienie i prezentacja pomysłów i propozycji wspólnych projektów oraz podpisanie listów intencyjnych oraz umów o współpracy. 

W ramach projektu Międzynarodowej Pomocy Technicznej "Efektywne wykorzystanie energii: rozwiązujemy problemy wspólnie", ukierunkowanego na wzmocnienie partnerstwa między samorządami lokalnymi i obywatelami w zakresie skutecznego wykorzystania energii w rolniczych regionach Białorusi, w dniach 9-13 lipca br. odbyła się wizyta informacyjna w Polsce. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Nasi partnerzy