kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Miasto Chełm za pośrednictwem naszego stowarzyszenia nawiązało współpracę z Miastem Brześć.

W dniu 21 października 2016 r. przedstawiciele obu miast spotkali się w Brześciu, aby omówić obszar i zakres planowanej współpracy. Przedstawiciele Miasta Chełm wyrazili zainteresowanie wspólnym przygotowaniem projektów partnerskich do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, dostrzegając największe pole do współpracy dwustronnej w dziedzinie edukacji, turystyki i gospodarki komunalnej. Dla Brześcia ważna jest możliwość uczestnictwa w transgranicznych inicjatywach kulturalnych.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Sekretariat Euroregionu Bug strony ukraińskiej pośredniczyły w nawiązaniu współpracy pomiędzy Wołyńskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym w Łucku oraz Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie.

W dniu 1 września 2016 roku w Chełmie odbyło się pierwsze spotkanie przyszłych partnerów, na którym omówiono kierunki i zakres możliwej współpracy. Przedstawiciele łuckiego szpitala odwiedzili chełmską placówkę i zapoznali się z jej funkcjonowaniem: obejrzeli oddziały, nowoczesny sprzęt medyczny, poznali zakres świadczonych przez szpital usług medycznych.

We wtorek, 21 czerwca 2016 r. w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (FERP).

W dniu 13 czerwca 2016 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 10:30

W dniach 3-4 czerwca w Woli Uhruskiej odbyło się IX Sympozjum Transgraniczne, polsko-ukraińskie spotkanie organizowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie oraz wójta gminy Wola Uhruska pod honorowym patronatem starosty włodawskiego.

Nasi partnerzy