kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

demo stopka PL

W dniu 29 listopada 2012 r. we Lwowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”. Projekt realizowany był od czerwca br. do listopada przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

 

W dniu 26 listopada 2012 r. w siedzibie Brzeskiej Obwodowej Rady odbyło się XV Posiedzenie Rady Związku Transgranicznego "Euroregion Bug". Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Prezydium Rady - Konstatntin Sumar- Gubernator Obwodu Brzeskiego. W trakcie posiedzenia głos zabrali również pozostali członkowie Prezydium Rady Związku -Borys Klimczuk - Gubernator Obwodu Wołyńskiego, a także Pan Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który przedstawił realizowany obecnie projekt ”Międzynarodowa sieć współpracy Województwa Lubelskiego”.

swiss c

W dniach 22-24 listopada b.r. miała miejsce wizyta partnerska przedstawicieli Regio Basiliensis w ramach wspólnie realizowanego projektu pt. "Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug". W ramach wizyty w Polsce szwajcarscy partnerzy mieli okazję spotkać się m. in. z Członkami Stowarzyszenia i Sekretariatem Euroregionu Bug strony ukraińskiej.

demo stopka PL

W dniach 8 – 12 października 2012 w pięciu miejscowościach Obwodu Lwowskiego (Stryj, Jaworów, Kamenko-Buśka, Brody i Sambir) odbyła się II tura warsztatów i konsultacji w ramach projektu: „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”. Pierwszy cykl miał miejsce w sierpniu br. i obejmował spotkania z beneficjentami w miejscowościach: Mikołajów, Staryj Sambir, Mostiska, Lwów, Sokal.

W dniach 6-7 września 2012 roku w ośrodku wypoczynkowym "Jezioro Białe" w rejonie brzeskim na Białorusi odbyło się Międzynarodowe Forum Partnerstwa w ramach projektu Pomocy Technicznej "Promocja Rozwoju Regionalnego w ramach Euroregionu Bug". Celem spotkania było rozpowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie współpracy transgranicznej, służących rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych na poziomie lokalnym.

Nasi partnerzy