kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug jako Członek Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG) ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do udziału w pilotażowym programie wolontariackim Interreg Volunteer Youth (IVY). Jest to działanie do młodych Europejczyków w wieku 18 - 30 lat, umożliwiające im zdobycie doświadczenia w programach na poziomie transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym.

 

Zapraszamy organizacje do wzięcia udziału w programie jako gospodarz dla wolontariuszy. W tym celu należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami oraz dokumentami zgłoszeniowymi: IVY for Host Organisations, IVY Programme Note REPORTER, IVY Project Note PROJECT PARTNER,

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie IVY niezbędne informacje mogą znaleźć w serwisie internetowym https://www.interregyouth.com/

W dniu 26 stycznia 2017 roku w siedzibie SSERB gościł pan Martín Guillermo Ramírez Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, który odbywał kilkudniową wizytę w Polsce i na Ukrainie. Podczas spotkania z panią dyrektor Galiną Grabarczuk rozmawiano o specyfice współpracy na zewnętrznych granicach UE w kontekście polsko-ukraińsko-białoruskiej działalności Euroregionu Bug, o problemach, szansach i planach na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyły także pracownice Instytucji Komunalnej Wołyńskiej Rady Obwodowej „Agencja Rozwoju Euroregionu Bug”.

20 stycznia 2017 roku w Zajeździe Trzy Dęby odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Prezes SS ERB Magdalena Fotek - Kułak powitała uczestników spotkania oraz przedstawiła plany Stowarzyszenia na rok bieżący. W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, który podkreślił znaczenie współpracy transgranicznej oraz zaangażowanie euroregionu Bug w realizację projektów transgranicznych dla województwa lubelskiego.

W poniedziałek, 12 grudnia 2016 roku w siedzibie naszego Stowarzyszenia zorganizowaliśmy spotkanie dwóch samorządów zainteresowanych wspólnym wnioskowaniem do Programu Wspólpracy Transgranicznej Polska-Bialoruś-Ukraina 2014-2020. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele Powiatu Horochowskiego (Ukraina) i Gminy Uchanie. Podczas rozmowy wyklarował się zakres planowanego projektu i ustalono formy współpracy przy dalszym przygotowaniu wniosku.

W dniu 30 listopada 2016 roku w Gminie Urszulin odbyła się polsko-ukraińska konferencja, której celem było zawiązanie partnerstwa na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W spotkaniu z wójtem i pracownikami gminy Urszulin uczestniczyła 4-osobowa delegacja ukraińska, której przewodniczył Oleksandr Kovalchuk – Wójt Trostyanetskiej Rady Wiejskiej z obwodu wołyńskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, które koordynowało nawiązanie współpracy obu samorządów.

Nasi partnerzy