Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 11 grudnia 2019 roku przekazaliśmy 24 zestawy pneumatyczne, które będą służyły strażakom ochotnikom z jednostek należących do KSRG w gminach objętych projektem „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Przyszli użytkownicy sprzętu wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela firmy FIRE-MAX.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat III naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, które poprowadzą przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Spotkanie odbędzie się w środę, 11 grudnia 2019 roku, o godzinie 11.00 w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, sala 100.

Przypominamy, że nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 r. i obejmuje mikroprojekty w ramach celu tematycznego Dziedzictwo.

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu zwycięzców tegorocznej edycji Rankingu Gmin Lubelszczyzny.

W dniu 2 grudnia 2019 roku w Lubieszowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Głusk i wołyńską Gminą Lubieszów. Umowa obejmuje współpracę w zakresie kultury, bezpieczeństwa, sportu i wymiany młodzieży.

To kolejne partnerstwo transgraniczne, które zostało nawiązane dzięki udziałowi samorządów w naszym projekcie „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Cieszymy się, że oprócz głównego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa przygranicznych terenów Polski i Ukrainy, projekt przyczynia się również do wzmocnienia sieci współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug.

W dniu 1 grudnia 2019 roku we Włodawie, po ostatnich zajęciach z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, uczestnicy kursu przystąpili do egzaminu.
Tym samym w trwającym od lutego br. działaniu po stronie polskiej zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane szkolenia w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Certyfikaty KPP uzyskało 370 strażaków ochotników z 32 gmin - członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Nasi partnerzy