Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 19 czerwca 2007 r. w Chełmie odbyło się szkolenie dla beneficjentów miktroprojektów realizujących projekty z drugiego naboru wniosków w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA Tacis CBC 2004-2006. W szkoleniu uczestniczyło 37 przedstawicieli beneficjentów. Podczas szkolenia pracownicy Sekretariatu SSERB przedstawili szczegółowo zasady wypełniania wniosku o płatność, zasady promocji projektu, kwalifikowalność wydatków oraz wymagania dotyczące kontroli.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug informuje o organizowanych szkoleniach na temat zasad rozliczania Mikroprojektów realizowanych w ramach Działania 2.2 Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.

W dniach 26-27 maja 2007 w Centrum Targowym MTL w  Lublinie, ul. Dworcowa 11 odbędą się V Targi Turystyczne Lubtour 2007. W czasie targów wystawione zostanie stoisko promocyjne miast Łuck i Brześć, na którym zostaną zaprezentowane ich najciekawsze atrakcje turystyczne. Firmy ukraińskie i białoruskie z branży turystycznej przedstawią oferty wycieczkowe, sanatoryjne, hotelowe, inwestycyjne oraz pamiątki.

W dniach 26-29 czerwca 2007 r. w Warszawie odbędzie się Wystawa Gospodarcza Białorusi. Udział w niej wezmą przedsiębiorstwa reprezentujące takie dziedziny gospodarki jak: przemysł motoryzacyjny, budownictwo i architektura, materiały budowlane i metalurgiczne, bankowość i inwestycje, przemysł chemiczny i petrochemiczny, sprzęt RTV i AGD, przemysł spożywczy, drewno i meblarstwo, turystyka, artykuły upominkowe, wynalazki naukowe.

Dnia 2 kwietnia 2007 r. w Chełmie odbyło się X Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Na spotkanie przybyło 55 z 79 członków SSERB co stanowiło quorum władne do podejmowania wiążących uchwał.

Nasi partnerzy