Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 24 stycznia 2009 r. Krasnobrodzie, odbyło się noworoczne spotkanie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, podczas którego podsumowana została działalność SSERB w 2008 r.

W spotkaniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Wojciech Żukowski, Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia m. in. Przedstawiciele Powiatów: Chełmskiego, Krasnostawskiego, Łęczyńskiego, Włodawskiego Miast: Biała Podlaska, Krasnobród, Gmin Biszcza, Hanna, Ruda Huta oraz Włodawa.

W dniu 22 stycznia 2009r. Stowarzyszenie Samorządów euroregionu Bug miało zaszczyt gościć przedstawicieli prowincji Gelderland z Holandii.

W skład delegacji weszli: Pan Clemens Cornielje - Komisarz Królowej w Prowincji Gelderland, Pan CoVerdaas - Członek Zarządu Prowincji Gelderland, odpowiedzialny za współpracę zagraniczną, Pani Ria Aartsen - Zastępca przewodniczącego Sejmiku Geldrii, Pan Wim Spinhoven - Radny Sejmiku Prowincji Gelderland, Pan Doede Sijtsma - pracownik Prowincji Gelderland oraz przedstawiciele Urządu Marszałkowskiego w Lublinie - Pani Małgorzata Sokół, dyrektor Kancelerii Marszałka, Pan Wojciech Czeronko, starszy specjalista ds. współpracy zagranicznej i Pani Ewelina Piątkowska, starszy specjalista ds. organizacji kontaktów zagranicznych.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie

zaprasza do udziału w projekcie

Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej 
elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny

 

W ramach projektu realizowane będą 

BEZPŁATNE SZKOLENIA

z zakresu agroturystyki 

zakończone seminarium 

„Rola partnerstwa w rozwoju turystyki proekologicznej”

W dniu 15 grudnia 2008 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug, a spółką „ECORYS” na dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyny”. Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Głównym celem projektu będzie wsparcie zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich Wschodniej Lubelszczyzny gospodarstw agroturystycznych z ofertą usług proekologicznych, popularyzacja zdrowego i ekologicznego stylu życia, a także wykorzystanie i promocja walorów produkcji proekologicznej żywności regionalnej poprzez zaangażowanie społeczeństwa w zrównoważony rozwój regionu oraz promowanie współpracy z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za wdrażanie unijnych i państwowych regulacji.

W dniu 17 października 2008 r. w Tomaszowce na Białorusi miało miejsce uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy samorządami z polskiej oraz białoruskiej strony Euroregionu Bug. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Konsul RP w Brześciu Edward Dobrowolski, Starosta Włodawski Janusz Kloc, Galina Grabarczuk Kierownik Sekretariatu ZTERB strony polskiej, Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Włodzimierz Ananicz, Kierownik Sekretariatu ZTERB strony białoruskiej Włodzimierz Teleżyński, Przewodniczący Brzeskiej Rejonowej Rady Deputowanych Aleksandr Sołoniewicz, Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego Fiodor Kołomczuk.

Nasi partnerzy