Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

iso banner 510

27 października br. o godz. 11:00 w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ISO 9001 urzędom województwa lubelskiego uczestniczącym w projekcie "ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej".
Certyfikaty otrzymały: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Starostwo Powiatowe w Puławach, Urząd Miejski w Tarnogrodzie, Urząd Miasta Terespol, Urząd Gminy Rejowiec i Urząd Gminy Sosnowica.

W dniach 25-27 sierpnia b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug brało udział w projekcie partnerskim pt. "Tradycje i nowatorstwo w kuchni ludowej na terenie polsko - białoruskiego Polesia i ich wykorzystanie w dziedzienie agro-ekoturystyki" realizowanego na Białorusi przez Instytucję Naukowo - Edukacyjną "Nowa Eurazja". W wizycie wzięły również udział osoby związane z agro-ekoturystyką z terenów Euroregionu Bug, które zostały zaproszone do uczestnictwa w konursie kulinarnym.

iso banner 510

Zakończył się proces Certyfikacji 6 urzędów w województwie lubelskim, które uczestniczą w projekcie „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. Poddane Certyfikacji zostały następujące urzędy: Urząd Miasta Terespol, Urząd Gminy Sosnowica, Urząd Gminy Rejowiec, Urząd Miasta Tarnogród - auditorem wiodącym była Pani Urszula Parulska, oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie i Starostwo Powiatowe w Puławach, gdzie auditorem wiodącym była Pani Anna Pożoga.

Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych uprzejmie zaprasza na konferencję FORUM PARTNERSTWA REGIONALNEGO POLSKA-BIAŁORUŚ-NIEMCY: Wyzwania dla współpracy regionalnej  Środa - Piątek, 29 września – 1 października 2010 Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy k. Białej Podlaskiej.

W sobotę 21 sierpnia 2010 roku zostaliśmy zaproszeni na Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, które po raz drugi odbyły się na wyspie w Kryłowie, przy słupie granicznym numer 835. To kolejna inicjatywa polsko-ukraińska, której celem jest wzajemne poznanie i trwałe zbliżenie społeczności przygranicznych. Organizatorzy – Gmina Mircze, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Powiat Hrubieszowski i Rejon Iwanicze, zapewnili uczestnikom spotkania liczne atrakcje.

Nasi partnerzy