Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Naglowek wentreERB

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug było organizatorem międzynarodowej konferencji „Rozwój regionalny i turystyka w Programie Partnerstwa Transgranicznego” w dniach 24 – 26 lutego 2011 w Zamościu.
Program Partnerstwa Transgranicznego wdrażany był przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z Warszawy dzięki dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W trzech naborach konkursowych zrealizowano 50 projektów polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami zagranicznymi. Tematyka przedsięwzięć była bardzo zróżnicowana. Euroregion Bug realizował projekt z zakresu transgranicznej turystyki ekologicznej w trzecim naborze. Konferencja w Zamościu natomiast jest jednym z działań projektu „Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego” z czwartego naboru. Jej głównymi celami była promocja donorów, rezultatów oraz wymiana doświadczeń.

naglowek rpnrp

Z dniem 1 stycznia 2011 r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug rozpoczęło realizację projektu pt. "Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju". Projet będzie realizowany do 30 cerwca 2012 r. Partnerem w projekcie zostało wyłonione w trakcie procedury konkursowej Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno - Gospodarczego CIVIS. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 844 550,00 PLN.

naglowek pwiterb

10 grudnia 2010 r. w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizowany od maja 2009 roku Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug. Wzięli w niej udział przedstawiciele beneficjentów Programu, Zarząd SSERB oraz Pani Agata Hernik-Ślusarczyk - Doradca ds. Funduszy EOG w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie.

Naglowek wentreERB

W dniu 15.11.2010 r. w Hotelu Kozak w Chełmie miało miejsce spotkanie podsumowujące efekty projektu "Współpraca Europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug" realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów projektu (Niemiecko - Białoruskiego Domu, organizacji INTERACT, oraz Agencji Rozwoju Wsi Wołyńskiej), a także instytucji posiadających doświadczenie w realiacji projektów turystycznych - jednostek samorządu terytorialnego (Powiatu Chełmskiego, Włodawskiego, Bialskiego, Miasta Chełm i Gminy Hrubieszów), a także Lokalnych Grup Działania "Ziemi Chełmskiej", Bialskopodlaskiej i Hrubieszowskiej.

naglowek pwiterb

W dniu 27 paźdzernika w Lublinie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie podprojektu w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Podpisanie umowy na realizację podprojektu pt. "Śladami renesansu lubelskiego"- regionalne formy architektury pogranicza polsko-ukraińskiego" realizowanego przez Muzeum Zamojskie w Zamościu była możliwa dzięki oszczędnościom wynikającym z realizacji pozostałych podprojektów oraz braku realizacji pozostałych podprojektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów. Ogólna wartość pododprojektu wynosi 22754,00 EUR.

Nasi partnerzy