Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

naglowek rpnrp

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Stowarzyszenie CIVIS w dniach 16 – 17 maja 2011 roku w Zajeździe Trzy Dęby w Janowie k/Chełma zrealizowały pierwsze z cyklu pięciu seminariów, zaplanowanych w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju” dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego. Seminarium było spotkaniem partnerstwa na rzecz rozwoju zawiązanego w Chełmie w dniu 29 marca 2011 roku z ekspertami, zespołem badawczym i gośćmi zainteresowanymi wdrażaniem projektu. Pierwszego dnia spotkania przybliżone zostały teoretyczne założenia strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, założenia i funkcjonowanie struktur wspomagających proces zarządzania rozwojem regionalnym w Województwie Lubelskim. Omówiono charakterystykę lokalnego rynku pracy w perspektywie zmian.

W dniu 9 maja 2011 o godzinie 11 w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. W obradach wzięło udział 45 przedstawicieli samorządów członkowskich spośród 89 uprawnionych do głosowania. Zgromadzeniu przewodniczył członek Zarządu Stowarzyszenia, Pan Henryk Makarewicz. Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB. Prezes Andrzej Pruszkowski zaprezentował sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 rok oraz informację o działalności Stowarzyszenia w kadencji 2007-2011, Główna Księgowa SSEBR Barbara Hajczuk omówiła sprawozdanie finansowe za 2010 rok oraz budżet na rok 2011, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało odczytane przez przewodniczącego Komisji, Pana Andrzeja Czapskiego. W trakcie obrad zabrał głos Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, który mówił o potrzebie podejmowania w nadchodzącym czasie takich działań, które przyczyniają się do faktycznego wzrostu konkurencyjności i rozwoju naszego regionu.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat realizacji ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej. Konferencja organizowana przez firmę Passus połączona będzie z prezentacją aplikacji "e-Kontrola Zarządcza", narzędzia przeznaczonego dla administracji samorządowej, ułatwiającego wdrożenie i monitorowanie kontroli zarządczej na dwóch obowiązujących poziomach.

Spotkanie odbędzie się po zgłoszeniu odpowiedniej liczby chętnych, w dniu 25 maja 2011 roku w Chełmie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia, które powinny zawierać dane kontaktowe do uczestnika, prosimy przesyłać do 18 maja e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem: 82 562 75 77.

 

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 9 maja 2011 r. XIV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11:00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100, przy Placu Niepodległości 1 w Chełmie.
Ze względów organizacyjnych oczekujemy na telefoniczne potwierdzenie udziału, z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby, która będzie reprezentowała Państwa samorząd.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu SSERB w skład Zgromadzenia z urzędu wchodzą przewodniczący zarządów samorządów członkowskich. Samorząd może być reprezentowany przez inną osobę za zgodą organu stanowiącego.

 

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Chełmie i przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego odbędzie się spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Kiedy? 7 kwietnia 2011 r. (czwartek), godz. 9-11
Gdzie? Starostwo Powiatowe w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, sala nr 100
Kto? Prezentację przedstawi Jan Stachowski reprezentujący Fundusz w Polsce.

Nasi partnerzy