Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Wasz Dom 2011
Tydzień budownictwa i architektury w Brześciu.
Międzynarodowe Targi Branżowe
5 – 7 października 2011 roku
Brześć, Pałac Sportów Zimowych , ul. Majakowskiego 151 

Szanowni Państwo,  Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowych Targach Branżowych „Wasz Dom 2011” , które odbędą się w Brześciu w dniach 5 – 7 października 2011 roku.
Organizatorzy: Narodowe Centrum Wystawiennicze „BIELEKSPO” Kancelarii Prezydenta Republiki Białoruś oraz Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy.

Po raz drugi w Gminie Wola Uhruska zostały zorganizowane Dni Dobrosąsiedztwa. W dniach 4-7 sierpnia, w miejscu planowanego przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki, funkcjonowało tymczasowe pieszo-rowerowe przejście graniczne przez most pontonowy na Bugu. Dzięki niemu tysiące osób za okazaniem paszportu mogły odwiedzić malownicze tereny rejonu szackiego na Ukrainie.

naglowek rpnrp

W dniach 15-16 czerwca 2011 w Hotelu ROTA w Białej Podlaskiej odbyło się drugie z cyklu seminariów realizowanych w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo na rzecz rozwoju”. Celem seminarium była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, służąca zespołowi badawczemu jako pomoc przy opracowywaniu lokalnej strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą dla Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug wzięli udział w marszu Nordic Walking, zorganizowanym przez Ambasadę Norwegii w Warszawie, w niedzielę, 29 maja br. Start był na Rynku Starego Miasta a meta przed Zamkiem Ujazdowskim w Warszawie, w sumie to 6 kilometrów. Grupowy marsz to symbol finansowego wsparcia, jakiego w ostatnich latach Norwegia udzieliła Polsce. Ponad 500 mln euro przekazane instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym pozwoliło zrealizować przeszło tysiąc projektów.

Nasi partnerzy