Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 18 czerwca 2010 r. w Sali  Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miało miejsce XIV Posiedzenie Rady Związku Transgranicznego "Euroregion Bug". Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Prezydium Rady - Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego. W trakcie posiedzenia głos zabrali rózwnież pozostali członkowie Prezydium Rady Związku - Konstatntin Sumar- Gubernator Obwodu Brzeskiego, Borys Klimczuk - Gubernator Obwodu Wołyńskiego, a także Pani Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski oraz Pani Galina Grabarczuk - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Podczas posiedzenia dokonano wyboru uzupełniającego członków organów Związku oraz przekazano przewodnictwo w Radzie stronie białoruskiej. Dodatkowym punktem Posiedzenia było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy gminą Tuczna (Polska), gminą Hotesziw (Ukraina) i gminą Klejniki (Białoruś). Uczestnicy Posiedzenia Rady po jej zakończeniu mieli możliwość uczestnictwa w obchodach Jubieluszu XV - lecia Związku Transgranicznego Euroregion Bug i X - lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

iso banner 510

W dniach 10-14 maja 2010 r. w „Zajeździe pod Skałą” k. Jasła odbyło się szkolenie auditorów wiodących w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniu tym wzięło udział 8 osób: 6 osób z województwa podkarpackiego oraz 2 osoby z województwa lubelskiego.

naglowek pwiterb

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją podprojektów w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug organizuje bezpłatne szkolenie z zasad realizacji, promocji, rozliczania i sprawozdawczości dla beneficjentów podprojektów w terminie 21 maja 2010 r. o godzinie 10.00 w Chełmie, Plac Niepodległości 1, sala 100

iso banner 510

W dniach 12-15 kwietnia 2010 r. odbyły się szkolenia pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. W województwie lubelskim zostało przeszkolonych 186 pracowników z 6 urzędów, które biorą udział w projekcie. Jednym z najważniejszych warunków skuteczności działania firmy i osiągania przez nią zaplanowanych celów jakościowych jest spójność wysiłków najwyższego kierownictwa i personelu. Personel firmy ma być aktywny, planować swoje operacyjne cele dotyczące jakości, spójne z celami strategicznymi szefa. Wszyscy uczestnicy szkolenia mieli okazję aby zapoznać się oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat normy ISO 9001 oraz zapoznać się z osiągnięciami zespołów projektowych w poszczególnych urzędach.

W dniu 26 marca 2010 r. w Chełmie miało miejsce uroczyste podpisanie umów partnerskich pomiędzy samorządami z terenów Lubelszczyzny oraz Obwodu Brzeskiego na Białorusi. Ze strony polskiej umowy podpisały: Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Rejowiec Fabryczny, Gmina Ruda Huta, Gmina Dołhobyczów i Gmina Goraj. Samorządami partnerskimi ze strony białoruskiej były: Gmina Sporowo, Gmina Biełoozirsk, Gmina Oltusz i Gmina Hotisław. W poszukiwaniu samorządów parterskich i nawiązaniu współpracy transgranicznej pośredniczył Sekretariat Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Nasi partnerzy