kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniach 10-12 lutego 2010 roku, w Brześciu na Białorusi, 12 osób - przedstawicieli Euroregionu Bug, administracji, władz lokalnych, organizacji pozarządowych uczestniczyło w Międzynarodowej Konferencji „Perspektywy rozwoju polsko – białorusko – ukraińskiego transgranicznego partnerstwa w ramach Euroregionów”, zorganizowanej przez Fundację Nowa Eurazja w Mińsku oraz Sekretariat Euroregionu Bug strony białoruskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech państw. Nasze zaproszenie do udziału w delegacji polskiej przyjęła też Pani Bożena Buchowicz z Euroregionu Sprewa -Nysa–Bóbr. Przekazywała ona doświadczenia z transgranicznej współpracy polsko – niemieckiej.

naglowek pwiterb

Zakończony został pomyślnie proces naboru projektów do dofinansowania z Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.

Do dnia 16 listopada 2009 roku do siedziby Operatora wpłynęły 43 wnioski o dofinansowanie podprojektów na łączną kwotę dofinansowania 990 105 EUR.

Wnioskodawcami PWITERB było 6 powiatów, 20 gmin, 6 miast, 7 muzeów i domów kultury, 3 inne jednostki podległe samorządom i 1 fundacja.

iso banner 510

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug informuje o zbliżających się szkoleniach auditorów wewnętrznych, które odbędą się w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”.

naglowek pwiterb

W dniu 16 listopada b.r. minął termin składania wniosków o dofinansowanie podprojektów w ramach Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug. Do Sekretariatu Stowarzyszenia wpłynęły 43 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę dofinansowania 990 105 EUR. Całkowita wartość podprojektów wynosi 1 171 419 EUR.

Aktualnie trwa proces oceny formalnej złożonych wniosków aplikacyjnych.

naglowek pwiterb

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug Operator Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów. Zadaniem ekspertów będzie ocena podprojektów nieinwestycyjnych ukierunkowanych na działania „people to people” o charakterze transgranicznym według kryteriów merytorycznych

 

Nasi partnerzy