kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 24 września 2018 Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, jako partner merytoryczny tegorocznej edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, zorganizowało w jego ramach panel podejmujący problematykę partnerstw regionalnych.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 26 września 2018 r. XXII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, sala 0.63.

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki odbywała się w dniach 9-12 sierpnia 2018 roku.

Pierwszego dnia odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja "Nasze Polesie, Nasz Bug", zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Włodawie i Gminę Wola Uhruska, w której uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych:  Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Ewa Jaszczuk - radna Sejmiku Województwa, Leszek Burakowski - dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego UMWL i Wiceprezes SSERB, Andrzej Romańczuk - Starosta Włodawski, Jerzy Maśluch - Starosta Parczewski, Jan Łukasik - wójt Gminy Wola Uhruska, Tadeusz Sawicki - wójt Gminy Włodawa, a ze strony ukraińskiej przedstawiciele Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Rejonu Szackiego. Pani Galina Grabarczuk, dyrektor Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, przedstawiła informacje o możliwości pozyskania środków na realizację mikroprojektów z Programu Współpracy Transgranicznej, a pani Dorota Lachowska Wiceprezes LROT przedstawiła walory turystyczne Polesia.

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug podpisało umowę na realizację projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” wybranego w I naborze wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 10 maja 2018 r. XXI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, sala nr 100.

Strona 1 z 37

Nasi partnerzy