Call now » (+99) 123 456 789

KM

KM

https://www.pbu2020.eu/pl  

https://www.lublin.uw.gov.pl/news

https://www.lubelskie.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/

https://granty.pl/

http://www.eurodesk.pl/

https://rpo.lubelskie.pl/

https://lawp.rpo.lubelskie.pl/

https://wup.rpo.lubelskie.pl/

https://dw-efs.rpo.lubelskie.pl/

https://dw-efrr.rpo.lubelskie.pl/

http://ekarpaty.com/

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkursy

https://www.eog.gov.pl/

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

http://flop.lublin.pl/ -  Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych - serwis dla organizacji pozarządowych z informacją, m.in. o konkursach dla organizacji pozarządowych. Celem FLOP jest rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na obszarze Województwa Lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

http://www.ngo.pl/ - ogólnopolski serwis dla organizacji pozarządowych z najszerszą w Polsce informacją, m.in. o konkursach dla organizacji pozarządowych

http://www.pozytek.gov.pl/ - serwis Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego

http://www.stacja-konsultacja.pl/ - serwis konsultacji społecznych

Szkolenie w Stawie ruszyło 21 czerwca 2019 roku. W szkoleniu bierze udział 39 strażaków - ochotników z Gmin Chełm, Kamień, Ruda-Huta, Włodawa i Siennica Różana. Tym samym, od momentu wdrożenia szkoleń w lutym br. przekroczyliśmy już połowę cyklu szkoleń. Po ukończeniu kursu przez tę grupę zrealizowanych zostanie 58% zaplanowanych przeszkolonych (tj. 216 osób).

 Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020

Tytuł projektu:

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego

Termin realizacji: 1.11.2018- 30.06.2020

Całkowita kwota realizacji projektu – 712 358,50 EUR

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug jest partnerem społecznym IV Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy, które w tym roku odbędzie się w dniach 6-7 czerwca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Organizatorem Seminarium jest MUNICIPIUM S.A., partnerem strategicznym jest Miasto Lublin, a nad wydarzeniem objął patronat Marszałek Województwa Lubelskiego.

W ramach tegorocznej edycji odbędą się 3 równoległe konferencje: Zarządzanie urzędem, HR i prawo pracy oraz Cyfryzacja urzędu, podczas których zostaną omówione kluczowe zagadnienia niezbędne dla efektywnego funkcjonowania urzędu oraz wyzwania organizacyjne, kadrowe i cyfryzacyjne, jakie stoją przed samorządami.

Do udziału zaproszeni są nie tylko sekretarze, ale również dyrektorzy generalni, dyrektorzy biur oraz przedstawiciele działów organizacyjnych, kadr i płac, IT, a także osoby odpowiedzialne za procesy informatyczne w urzędach, administratorzy bezpieczeństwa informacji i radcy prawni obsługujący samorządy. W załączeniu przesyłamy planowany program i formularz zgłoszeniowy. Przy zgłoszeniu do 5 maja obowiązuje niższa cena udziału (549 zł + 23% VAT/1 os.)

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia i warunków udziału można uzyskać na stronie www.seminariumsekretarzy.pl

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug jako Członek Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG) ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do udziału w pilotażowym programie wolontariackim Interreg Volunteer Youth (IVY). Jest to działanie do młodych Europejczyków w wieku 18 - 30 lat, umożliwiające im zdobycie doświadczenia w programach na poziomie transgranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym.

 

Zapraszamy organizacje do wzięcia udziału w programie jako gospodarz dla wolontariuszy. W tym celu należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami oraz dokumentami zgłoszeniowymi: IVY for Host Organisations, IVY Programme Note REPORTER, IVY Project Note PROJECT PARTNER,

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie IVY niezbędne informacje mogą znaleźć w serwisie internetowym https://www.interregyouth.com/

Nasi partnerzy