Call now » (+99) 123 456 789

Zakończono nabór na podprojekty

naglowek pwiterb

W dniu 16 listopada b.r. minął termin składania wniosków o dofinansowanie podprojektów w ramach Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug. Do Sekretariatu Stowarzyszenia wpłynęły 43 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę dofinansowania 990 105 EUR. Całkowita wartość podprojektów wynosi 1 171 419 EUR.

Aktualnie trwa proces oceny formalnej złożonych wniosków aplikacyjnych.

Nasi partnerzy