Call now » (+99) 123 456 789

Nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach PWITERB

naglowek pwiterb

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug Operator Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów. Zadaniem ekspertów będzie ocena podprojektów nieinwestycyjnych ukierunkowanych na działania „people to people” o charakterze transgranicznym według kryteriów merytorycznych

 

 

z zakresu:

 • transferu wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych;
 • promowania rozwoju regionalnego i lokalnego na obszarze Związku Transgranicznego Euroregionu Bug;
 • zapewnienia rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji;
 • współpracy w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach.

 

Podstawowe wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci to:

 • wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem ukończenia studiów;
 • korzystanie z pełni praw obywatelskich i pełna zdolność do czynności prawnych;
 • dyspozycyjność w okresie oceniania;
 • brak konfliktu interesów;
 • znajomość zagadnień z zakresu:
  • zasad programowania projektów,
  • cyklu zarządzania projektem,
  • zasad montażu finansowego dla projektów (ocena wskaźników finansowych),
  • specyfiki Programu i działań o charakterze transgranicznym,
  • kwalifikowalności kosztów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Zakwalifikowane osoby zostaną powołane na ekspertów przez Zarząd Stowarzyszenia.

Zgłoszenie kandydatury na Eksperta powinno zawierać:

Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ekspert” należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
oraz elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2009 roku

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga: dokumenty złożone przez kandydatów nie podlegają zwrotowi i będą archiwizowane.

 

 

 

Nasi partnerzy