Call now » (+99) 123 456 789

Szkolenia w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug

naglowek pwiterb

W dniach 5, 7 oraz 9 października b.r. odbyły się szkolenia z zakresu sporządzania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Organizatorem szkoleń było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug - Operator Programu. Szkolenia przeprowadzone zostały w Chełmie, Zamościu oraz Białej Podlaskiej i były skierowane do pracowników jednostek samorządowych i jednostek im podległych.

4.JPG3.JPG2.JPG1.JPG

Nasi partnerzy