Call now » (+99) 123 456 789

Konferencja inauguracyjna

W piątek, 25 stycznia 2019 roku, w Janowie koło Chełma odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” skierowana do władz lokalnych i przedstawicieli straży pożarnych z Polski i Ukrainy. Obecni byli również wszyscy Partnerzy projektu. Celem konferencji było zaprezentowanie założeń rozpoczynającego się projektu, stanu bezpieczeństwa terenów przygranicznych oraz zasad funkcjonowania systemu  ratownictwa.

W ramach konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne z udziałem polskich i ukraińskich ekspertów:

I – „Współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych z samorządami w celu realizacji wspólnych zadań”, w którym ekspertami byli:

 Kazimierz Smal – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, wójt gminy Ruda-Huta,

Adam Roman – Komendant Gminny OSP w Wierzbicy,

Andrii Sapozhnyk – przewodniczący Pavliwskiej Zjednoczonej Gromady Terytorialnej,

II – „Bezpieczeństwo w Programie Polska-Białoruś-Ukraina”, z ekspertami:

Oleh Bylycia – Zastępca Naczelnika Departamentu Prewencji sytuacji nadzwyczajnych Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim,

Bryg. Sławomir Koziej – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

Wołodymyr Niesterow  - Naczelnik Wydziału ds. Współpracy ze środkami masowego przekazu oraz społecznością Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim.

W dalszej części spotkania przedstawiciele gmin objętych projektem mieli możliwość ustalenia dogodnych terminów szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz omówienia zakresu innych działań projektowych planowanych na terenie danej gminy.

21.jpg14.jpg13.jpg9.jpg7.JPG12.jpg15.jpg20.jpg1.jpg6.jpg8.jpg5.jpg2.JPG16.jpg11.jpg18.jpg23.jpg3.JPG4.JPG22.jpg19.jpg10.jpg17.jpg

Nasi partnerzy