Wydrukuj tę stronę

Szkolenie dla mikrobeneficjentów

W dniu 19 czerwca 2007 r. w Chełmie odbyło się szkolenie dla beneficjentów miktroprojektów realizujących projekty z drugiego naboru wniosków w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA Tacis CBC 2004-2006. W szkoleniu uczestniczyło 37 przedstawicieli beneficjentów. Podczas szkolenia pracownicy Sekretariatu SSERB przedstawili szczegółowo zasady wypełniania wniosku o płatność, zasady promocji projektu, kwalifikowalność wydatków oraz wymagania dotyczące kontroli.

Pani Galina Grabarczuk p.o. Dyrektora Sekretariatu SSERB przedstawiła także założenia nowego programu noszącego nazwę Program Współpracy Transgranicznej Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Zaprezentowała planowany obszar wsparcia, beneficjentów do których kierowany będzie program oraz proponowane cele i priorytety programu.

Kolejne szkolenie organizowane jest 25 czerwca 2007 r. w Białej Podlaskiej, na które serdecznie zapraszamy beneficjentów, którzy nie skorzystali ze szkolenia w Chełmie.

180.JPG181.JPG179.JPG


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.