Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Konferencja - "Horyzonty współpracy Transgranicznej"

15 czerwca 2007 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja pt. ”Horyzonty współpracy transgranicznej” organizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug jako jedno z działań realizacji projektu „Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.

Konferencję poprowadził Pan Andrzej Pruszkowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów ERB. Udział w niej wzięli Pan Wojciech Żukowski, Wojewoda Lubelski, Pan Jarosław Zdrojkowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Aleksander Koncki, Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, delegaci z Ukrainy, którym przewodniczyła Pani Natalia Krolik Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Wołyńskiej Administracji Państwowej, delegaci z Białorusi, którym przewodniczył Pan Krywieckij Mikołaj Anatolijewicz, Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Komitetu Wykonawczego, Pan Grzegorz Czepiel, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie, Pan ppłk dr Stanisław Dubaj, Naczelnik Wydziału Prezydialnego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Pan Dariusz Jezior Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pan Dariusz Dumkiewicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Pan prof. Witold Stępniewski, Prorektor Politechniki Lubelskiej, Pan Leszek Burakowski, Wiceprezes SSERB, Pan Krzysztof Łątka, Sekretarz SSERB, Pan Janusz Kloc, Skarbnik SSERB, Pan Henryk Makarewicz, Członek Zarządu SSERB, Pan Adam Niwiński, Członek Zarządu SSERB, a także przedstawiciele samorządów z województwa lubelskiego.

Podczas konferencji zostały przedstawione referaty ukazujące doświadczenia perspektywy współpracy transgranicznej realizowane przez samorządy członkowskie SSERB. Współpracę z SSERB poprzez realizowane projekty zaprezentowali przedstawiciele Miasta Lublin, Powiatu Chełmskiego i Łęczyńskiego. Pani Galina Grabarczuk, p.o. Dyrektora Sekretariatu SSERB zaprezentowała w swoim wystąpieniu dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia w działaniach transgranicznych realizowanych poprzez projekty, w których uczestniczą samorządy z terenu Euroregionu Bug zarówno ze strony polskiej jak i białoruskiej i ukraińskiej. Przedstawiła, także zarys nowego programu Europejskiego pt.: ”Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013” jako szansę rozwoju terenów przygranicznych dla obecnych i przyszłych członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Delegaci Administracji Państwowych z Białorusi i Ukrainy wygłosili referaty na temat „Współpraca transgraniczna widziana ze strony ukraińskiej i białoruskiej”. Ukazali problemy i przeszkody w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządami oraz zaprezentowali możliwości ich rozwiązywania.

Konferencja zakończyła się Euroregionalnym piknikiem w Muzeum Wsi Lubelskiej, który pozwolił na integrację środowisk samorządowych zainteresowanych wykorzystaniem możliwości jakie niosą ze sobą nowe instrumenty finansowania współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej projektu.

173.JPG174.JPG175.JPG172.JPG167.JPG169.JPG178.JPG171.JPG176.JPG168.JPG177.JPG170.JPG

Nasi partnerzy