Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

V Targi Turystyczne Lubtour 2007

W dniach 26-27 maja 2007 w Centrum Targowym MTL w  Lublinie, ul. Dworcowa 11 odbędą się V Targi Turystyczne Lubtour 2007. W czasie targów wystawione zostanie stoisko promocyjne miast Łuck i Brześć, na którym zostaną zaprezentowane ich najciekawsze atrakcje turystyczne. Firmy ukraińskie i białoruskie z branży turystycznej przedstawią oferty wycieczkowe, sanatoryjne, hotelowe, inwestycyjne oraz pamiątki.

 Przyjazd wystawców i gości z Łucka i Brześcia przygotowany jest w związku z realizacją projektu „Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin-Brześć-Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 – 2006 oraz z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Lublin we współpracy z Urzędem Miasta Łuck i Brześć oraz Białoruską Izbą Przemysłowo-Handlową o/ w Brześciu.

Nasi partnerzy