Wydrukuj tę stronę

Podpisanie umowy na dostawy sprzętu

W dniu 9 września 2019 w Terespolu miało miejsce podpisanie umowy na dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla samorządów biorących udział w projekcie pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug". Dzięki realizacji projektu miasto Terespol oraz gminy Wisznice, Milanów, Leśna Podlaska, Jabłoń i Tuczna uzyskają możliwość sprawniejszej obsługi mieszkańców i zwiększenia dostępności do poszczególnych usług świadczonych przez samorządy partnerskie.


Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Wysokość dofinansowania wynosi 2 158 566,50 PLN.

 

mDSC_1585.JPGmDSC_1582.JPGmDSC_1589.JPGmDSC_1586.JPG


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.