Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Zawiadomienie o XXIII Walnym Zgromadzeniu SSERB

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r. XXIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Ze względów organizacyjnych oczekujemy na telefoniczne potwierdzenie udziału, z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby, która będzie reprezentowała Państwa samorząd. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu SSERB W skład Zgromadzenia wchodzą z urzędu przewodniczący zarządów samorządów będących członkami Stowarzyszenia. Za zgodą organu wykonawczego samorząd może być reprezentowany w Zgromadzeniu przez inną osobę.

Zgłoszenia należy dokonać pod numerem telefonu: (82) 562 75 77 do 12 czerwca br.

Poniżej przedstawiamy zestaw materiałów, sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad:

Nasi partnerzy