Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

Rozstrzygnięcie II naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020

W dniu 17 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu w Nieświeżu na Białorusi Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził listę 74 mikroprojektów wybranych do dofinansowania w II naborze wniosków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Nabór dotyczył celu tematycznego Dziedzictwo, a całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi 4,14 mln euro. Na pozostałą, niewykorzystaną część alokacji (1,05 mln euro) zostanie ogłoszony kolejny nabór.

Nasze stowarzyszenie będzie realizowało w partnerstwie dwa mikroprojekty:

 1. "Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną".

  Projekt opracowano w partnerstwie z Państwową Instytucją Kultury „Rejonowe Muzeum Krajoznawcze w Chojnikach”.

  Celem projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego obwodu homelskiego i województwa lubelskiego poprzez tworzenie nowych produktów turystycznych po obu stronach granicy w postaci szlaków turystycznych „Śladami dworków…” oraz współpracę pracowników muzealnych województwa lubelskiego oraz obwodu homelskiego. W ramach projektu planowane są konferencje transgraniczne w Polsce i na Białorusi, oznakowanie szlaków turystycznych, zakup wyposażenia muzealnego, opracowanie przewodników turystycznych w kilku językach oraz szeroko zakrojona akcja promocyjna.

 2. „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko - polskiej historii”.

  Partnerem wiodącym jest Centrum Regionalnych Inicjatyw Wołynia.

  Celem projektu jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru objętego projektem.

  Przez okres realizacji przedsięwzięcia partnerzy zajmą się badaniem źródeł naukowych z zakresu wpływu rodu Sanguszków na tereny objęte projektem, zorganizują seminarium prezentujące rezultaty badań, stworzą wirtualny transgraniczny szlak turystyczny „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków”. Zostanie wydany w dwóch wersjach językowych przewodnik turystyczny „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków”. Na konferencji podsumowującej projekt partnerzy przedstawią wirtualny szlak turystyczny, stronę internetową, aplikacje mobilną oraz przewodnik turystyczny.

   

  Gratulujemy również naszym Członkom, których projekty uzyskały dofinansowanie. Są to:

  1. Gmina Tuczna – projekt PBU2/0800/18, kwota dofinansowania 53 959,50 euro;
  2. Gmina Łęczna – projekt PBU2/0838/18, kwota dofinansowania 59 994,00 euro;
  3. Miasto Chełm – projekt PBU2/0911/18, kwota dofinansowania 60 000,00 euro;
  4. Gmina Ludwin – projekt PBU2/0914/18, kwota dofinansowania 59 950,00 euro.
  5. Powiat Łęczyński – projekt PBU2/0968/18, kwota dofinansowania 51 741,00 euro.

Nasi partnerzy