kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Projekt transgraniczny z dziedziny gospodarki komunalnej - seminarium

W dniach 19-20 marca 2015 roku w Zajeździe Trzy Dęby w Janowie kolo Chełma przedstawiciele instytucji komunalnych i samorządów miast uczestniczyli w seminarium, którego tematem przewodnim była implementacja norm i przepisów Unii Europejskiej na terenie Polski i Ukrainy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Odbyło się ono w ramach realizowanego przez nas polsko-ukraińskiego projektu "Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego" współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 (więcej informacji o tym projekcie można znaleźć tutaj).

 

Podczas seminarium zostały zaprezentowane wyniki pracy polsko-ukraińskiego panelu ekspertów, dzielono się doświadczeniami funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami w Łucku i Chełmie, w tym ich dostosowywania do norm i przepisów obowiązujących w UE. Przedstawiono dobre praktyki Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, w postaci budowy nowoczesnego i działającego dla całego obszaru regionu chełmskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz dyskutowano nad możliwościami wykorzystania tych doświadczeń przez partnerów.

Na zakończenie dwudniowych obrad uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej w zakładzie produkcji paliw alternatywnych przy Cementowni Chełmskiej.

 

1.JPG6.JPG3.JPG4.JPG5.JPG2.JPG

W tym samym czasie rozpoczął pracę drugi polsko-ukraiński zespół ekspertów, którzy zajmować się będą zagadnieniami z zakresu gospodarki mieszkaniowej, a efekty ich pracy zostaną przedstawione podczas kolejnego seminarium tematycznego.

Nasi partnerzy