kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki 2018

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki odbywała się w dniach 9-12 sierpnia 2018 roku.

Pierwszego dnia odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja "Nasze Polesie, Nasz Bug", zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Włodawie i Gminę Wola Uhruska, w której uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych:  Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta, Ewa Jaszczuk - radna Sejmiku Województwa, Leszek Burakowski - dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego UMWL i Wiceprezes SSERB, Andrzej Romańczuk - Starosta Włodawski, Jerzy Maśluch - Starosta Parczewski, Jan Łukasik - wójt Gminy Wola Uhruska, Tadeusz Sawicki - wójt Gminy Włodawa, a ze strony ukraińskiej przedstawiciele Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Rejonu Szackiego. Pani Galina Grabarczuk, dyrektor Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, przedstawiła informacje o możliwości pozyskania środków na realizację mikroprojektów z Programu Współpracy Transgranicznej, a pani Dorota Lachowska Wiceprezes LROT przedstawiła walory turystyczne Polesia.

W czasie trwania imprezy uruchomiono tymczasowe przejście graniczne, umożliwiające piesze lub rowerowe przekroczenie granicy z Ukrainą przez rozstawiony na Bugu most pontonowy, a wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji m.in. Jarmark Nadbużański, spływy kajakowe, zawody wędkarskie, rajdy rowerowe, zawody biegowe, występy artystyczne. Po stronie ukraińskiej funkcjonował Jarmark, a także uruchomiono komunikację publiczną nad Jezioro Świtaź i do Szacka.

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja współpracy transgranicznej samorządów i mieszkańców terenów przygranicznych w budowaniu wzajemnego zaufania, promocja walorów przyrodniczo-turystycznych Polesia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku oraz propagowanie miejscowości Zbereże i Adamczuki jako lokalizacji stałego drogowego przejścia granicznego.

9.jpg7.jpg6.jpg1.jpg8.jpg10.jpg2.jpg5.jpg4.jpg11.jpg3.jpg

Nasi partnerzy