Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Zawiadomienie o XX Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 r. XX Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 269 (II piętro) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4.

Ze względów organizacyjnych oczekujemy na telefoniczne potwierdzenie udziału, z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby, która będzie reprezentowała Państwa samorząd. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu SSERB w skład Zgromadzenia z urzędu wchodzą przewodniczący zarządów samorządów członkowskich. Za zgodą organu stanowiącego samorząd może być reprezentowany przez inną osobę.
Zgłoszenia należy dokonać pod numerem telefonu: (82) 562 75 77 do  16 czerwca br.

Poniżej przedstawiamy zestaw materiałów, sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad:

 

Nasi partnerzy