Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. planowania przestrzennego

W dniach 18-19 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. planowania przestrzennego.

Obradom przewodniczyli:  ze strony polskiej - Piotr Żuber, Radca Generalny w Ministerstwie Rozwoju, ze strony ukraińskiej - Sergii Biłous, dyrektor Departamentu Planowania Miast, Architektury i Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarski Mieszkaniowo-Komunalnej Ukrainy.

Celem pierwszego dnia spotkania było przedstawienie bilansu działań realizowanych od ostatniego  posiedzenia komisji  oraz powołanie grupy roboczej do opracowania dokumentu dotyczącego wspólnej perspektywy rozwoju obszaru wzdłuż polsko-ukraińskiej granicy międzypaństwowej.

W sesji  popołudniowej skupiono się nad koncepcjami  i strategiami  rozwoju przestrzennego na Ukrainie.

Drugi dzień obrad upłynął na analizie planów rozwoju przestrzennego w Polsce, dotyczących województw lubelskiego i podkarpackiego.  Pani Magdalena Fotek-Kułak, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz pani Galina Grabarczuk, dyrektor SSERB opowiedziały o działalności i sytuacji euroregionów na pograniczu polsko-ukraińskim oraz ich współpracy.

1.JPG2.JPG3.jpg4.jpg

Nasi partnerzy