Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Posiedzenie Podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej

W dniu 11 maja 2017 r. w Brześciu odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

Ze strony białoruskiej posiedzeniu przewodniczył Andrej Klec, Zastępca Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, a ze strony polskiej Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Podkomisji oraz zaproszeni eksperci. Tematem obrad było omówienie potencjału turystycznego polsko-białoruskiego pogranicza, współpraca Obwodu Brzeskiego z kręgami biznesowymi Województw Lubelskiego i Podlaskiego. Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Galina Grabarczuk przedstawiła uczestnikom zebrania bieżącą sytuację w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.

            Członkowie podkomisji przyjęli do wiadomości informację o stanie współpracy na polsko-białoruskim pograniczu, a także realizacji postanowień Protokołu z posiedzenia Podkomisji z dnia 15.09.2016 r. Po zakonczeniu obrad został podpisany protokół z posiedzenia Podkomisji

1.jpg2.jpg4.jpg3.jpg

Nasi partnerzy