Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Spotkanie partnerskie w Gminie Urszulin

W dniu 30 listopada 2016 roku w Gminie Urszulin odbyła się polsko-ukraińska konferencja, której celem było zawiązanie partnerstwa na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W spotkaniu z wójtem i pracownikami gminy Urszulin uczestniczyła 4-osobowa delegacja ukraińska, której przewodniczył Oleksandr Kovalchuk – Wójt Trostyanetskiej Rady Wiejskiej z obwodu wołyńskiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, które koordynowało nawiązanie współpracy obu samorządów.

Partnerzy dyskutowali o zakresie współpracy i określili zadania konieczne do zrealizowania w najbliższym czasie.

1.jpg2.jpg3.jpg

Nasi partnerzy