Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Porozumienie o współpracy pomiędzy Chełmem i Brześciem

Miasto Chełm za pośrednictwem naszego stowarzyszenia nawiązało współpracę z Miastem Brześć.

W dniu 21 października 2016 r. przedstawiciele obu miast spotkali się w Brześciu, aby omówić obszar i zakres planowanej współpracy. Przedstawiciele Miasta Chełm wyrazili zainteresowanie wspólnym przygotowaniem projektów partnerskich do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, dostrzegając największe pole do współpracy dwustronnej w dziedzinie edukacji, turystyki i gospodarki komunalnej. Dla Brześcia ważna jest możliwość uczestnictwa w transgranicznych inicjatywach kulturalnych.

Po oficjalnym spotkaniu polska delegacja odwiedziła szereg brzeskich przedsiębiorstw i zwiedziła najważniejsze zabytki miasta.

2.JPG3.JPG1.JPG

Nasi partnerzy