Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Rozpoczęcie współpracy szpitali z Chełma i Łucka

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz Sekretariat Euroregionu Bug strony ukraińskiej pośredniczyły w nawiązaniu współpracy pomiędzy Wołyńskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym w Łucku oraz Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie.

W dniu 1 września 2016 roku w Chełmie odbyło się pierwsze spotkanie przyszłych partnerów, na którym omówiono kierunki i zakres możliwej współpracy. Przedstawiciele łuckiego szpitala odwiedzili chełmską placówkę i zapoznali się z jej funkcjonowaniem: obejrzeli oddziały, nowoczesny sprzęt medyczny, poznali zakres świadczonych przez szpital usług medycznych.

Podczas rozmów na temat potrzeb obu szpitali wyklarowały się plany wspólnych przedsięwzięć. Środki na realizację tych projektów będzie można pozyskać m.in. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

4.jpg3.jpg2.jpg5.jpg6.jpg1.jpg

Nasi partnerzy