kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Nawiązanie współpracy Gminy Siennica Różana z mołdawską Gminą Carpineni

9 stycznia 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej podczas czternastego Gminnego Opłatka Ludowego został podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Siennica Różana a mołdawską Gminą Carpineni. Współpraca opierać się będzie na wymianie doświadczeń w dziedzinie kultury, oświaty a także w zakresie produkcji i gospodarki rolnej.
Podpisanie porozumienia jest pokłosiem podejmowanych od 2013 roku przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug we współpracy z Regionem Centru w Mołdawii działań zmierzających do wzmocnienia potencjału mołdawskich samorządów w okresie przemian systemowych poprzez wymianę doświadczeń i przekazanie najlepszych polskich praktyk, a także wzajemnego rozwoju polskich i mołdawskich samorządów dzięki realizowaniu wspólnych projektów.

 

2.jpg1.jpg

Obu gminom życzymy owocnej współpracy i powodzenia w realizacji podejmowanych przedsięwzięć!

 

Nasi partnerzy